Työnantajan on järjestettävä kaikille työntekijöille työterveyshuolto. Palvelun tarjoajana voi olla kunnallinen terveyskeskus tai yksityinen lääkäriasema. Yritys voi perustaa myös oman terveysaseman. KELA korvaa noin puolet kustannuksista.

Työterveyshuolto laatii vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelman, joka tulee niveltää osaksi työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa. Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus perustuu työterveyshuoltolakiin.

Työterveyshuollon lakisääteisiä tehtäviä ovat:

  • työpaikkaselvitys, jonka avulla saadaan tietoja työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista ja selvitetään niiden merkitys työntekijöiden terveydelle
  • tietojen antaminen ja ohjaus
  • terveystarkastusten järjestäminen töissä, joissa on erityinen sairastumisen vaara
  • työkykyä ylläpitävä toiminta
  • vajaakuntoisten työntekijöiden työkyvyn seuranta
  • ensiapuvalmiuden suunnittelu ja ylläpitäminen

Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoitoa, jonka sisältö ja laajuus vaihtelee työnantajasta riippuen.