Tukku- ja vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla sattui vuonna 2003 yhteensä 12 149 tapaturmaa, joista 6 156 johti yli neljän päivän työkyvyttömyyteen.

Kuolemaan johtavia tapaturmia sattuu vuosittain 2-3. Vuosina 1996–2003 tapaturmat lisääntyivät 17 % tukku- ja vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Vastaavana ajanjaksona teollisuuden tapaturmat sen sijaan selvästi vähentyivät. Ammattitautien määrä sitä vastoin laski 14 % vuosina 1996-2003.

Tukku- ja vähittäiskaupassa tapaturmia sattuu eniten esineiden käsittelyssä ja siirrettäessä tai nostettaessa taakkoja käsivoimin. Yleisimmin tapaturma aiheutuu äkillisestä fyysisestä tai henkisestä kuormittumisesta, iskeytymisestä kiinteää pintaa vasten, kompastumisesta tai liukastumisesta. Leikkaava, terävä tai karhea esine on myös usein tapaturman aiheuttaja.

Tapaturmien seuraukset ovat yleisimmin nyrjähdyksiä, venähdyksiä, naarmuja ja haavoja sekä ruhjevammoja. Nuorilla työntekijöillä on ensimmäisinä työpäivinä keskimääräistä suurempi tapaturmariski, ja toisaalta kokeneet työntekijät voivat turtua työkohteen vaaroille.

Tilastoja tapaturmista ylläpitää Tapaturmavakuutuslaitosten liitto www.tvk.fi.

Tapaturman ilmoittaminen

Työpaikoilla tulee olla selkeä ja kaikkien työntekijöiden tiedossa oleva ohjeistus siihen, miten sattuneista tapaturmista ilmoitetaan lähimmälle esimiehelle ja koko työyhteisölle.

Vakuutusyhtiöön tehdään tapaturmailmoitus kaikista sellaisista tapaturmista, joista työntekijöiden voidaan olettaa saavan korvausta. Näitä ovat

  • työtapaturmat
  • työmatkatapaturmat ja
  • ammattitaudit.

Työnantajan on pidettävä tapaturmaluetteloa korvaus- ja vakuutusasioiden selvittämistä varten. Vaikeaan ruumiinvamman tai kuolemaan johtaneet tapaturmat on ilmoitettava työsuojeluviranomaisille ja poliisille. Työsuojeluviranomaiset tekevät tapaturmapaikalla tapaturmatutkinnan ja poliisi poliisitutkinnan.

Työnantajan tapaturmavakuutus

Työperäiset sairaudet, ammattitaudit ja tapaturmat vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tulokseen. Työtapaturmien varalta kaikkien työnantajien on otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan henkilöstölle sattuneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit. Työnantajan tapaturmavakuutusmaksuun vaikuttavat maksetut palkat, työn vaarallisuus sekä maksujärjestelmä. Suuryritysten ja julkisyhteisöjen erikoismaksujärjestelmässä huomioidaan yrityksen koon lisäksi myös sen riskinkantokyky. Näin ollen suuryrityksillä työturvallisuuteen investoiminen vaikuttaa vähentyneiden korvausten takia suoraan myös vakuutusmaksuun. Työnantajan vakuutusmaksuvelvollisuus perustuu tapaturmavakuutuslakiin.