Parhaiten työpaikan työsuojelua ja työturvallisuutta edistetään tekemällä yhteistyötä ja ottamalla työsuojelu osaksi arkipäivän toimintaa. Työpaikalla tulee olla työsuojelupäällikkö, joka edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa ja jolla on oikeus päättää työsuojelutoimenpiteistä.

Työntekijöitä puolestaan edustavat työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut sekä tarpeen mukaan valitut työsuojeluasiamiehet. Yhteistoimintaelimenä toimii työsuojelutoimikunta ja asiantuntijana työterveyshuolto. Työpaikan työolojen kehittämistarpeet määritellään työsuojelun toimintaohjelmassa, jonka työsuojelutoimikunta laatii.

Työsuojelupiirit ja tarkastukset

Työsuojeluhallinto jakaantuu 8 työsuojelupiiriin. Työsuojelupiirit valvovat, että työnantaja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. Ne palvelevat sekä työnantajia että työntekijöitä kaikissa työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Ellei työsuojeluongelmaan löydetä ratkaisua omin voimin ja tarvitaan ulkopuolista näkökulmaa, kuka tahansa työyhteisön jäsenistä voi ottaa yhteyttä lähimpään työsuojelupiiriin.

Työsuojelupiirit löydät osoitteesta www.tyosuojelu.fi