Työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Tämä sinun tulee ainakin tietää työehtosopimuksesta.

Koeaika

 • Vakituiset työntekijät 2 kk
 • Esimiehet enintään 3 kk
  (esimiesten osalta sovittava aina erikseen tai koeaikaa ei ole)
 • Määräaikaisiin työsuhteisiin koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta, enintään 4 kk.

 

Irtisanomisajat

Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen:

Työsuhde kestänyt Irtisanomisaika
alle 5 v. 1 kk
alle 10 v. 2 kk
alle 15 v. 3 kk
yli 15 v. 4 kk

Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen:

Työsuhde kestänyt Irtisanomisaika
alle 10 v. 14 vrk
yli 10 v. 1 kk

Irtisanomisajat tulevat voimaan koeajan jälkeen.

Määräajaksi sovitut työsopimukset ovat voimassa määräajan, esim. 1.6.-31.7. Niitä ei voida lainkaan irtisanoa.

Koululaiset

Peruskoulun tai lukion oppilaana olevan työntekijän palkka on hänen työskennellessään 1.6.-15.8. välisenä aikana 70 % ao. työntekijäryhmän palkasta. Palkkausta voidaan soveltaa enintään 2,5 kuukautta ja samaan henkilöön vain kerran.

Työaika

Työajan pituus kokoaikatyöntekijällä on 111t/ 3vkoa.

Työnantajan on merkittävä osa-aikaisen työntekijän työsopimukseen todellinen arvioitu työaika. Työajan toteutumista tarkastellaan vuoden jaksossa. Paikallisesti voidaan sopia tarkastelujakson pituudeksi lyhyempikin aika. Työajan jäädessä alle sovitun vähimmäisajan, sopivat työnantaja ja työntekijä järjestelyistä, joilla toteutumattomat työtunnit annetaan seuraavalla tarkastelujaksolla.

Tarkastelua ei tarvitse tehdä vuoden määräaikaisissa työsuhteissa.

JP-päivät (juhla- ja pyhäpäivät)

Jos työntekijä on jonakin päivänä työssä sellaisella viikolla, jolla on loppiainen, pitkäperjantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto tai joulupäivä, hän ansaitsee palkallisen vapaapäivän (JP).

JP-päivien saaminen edellyttää vähintään yhden kuukauden kestänyttä työsuhdetta ennen juhla- ja pyhäpäivää (esim. itsenäisyyspäivää).

Lisätyö

Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä talon osa-aikaiselle työntekijälle, ennen kuin työtä tekemään otetaan uusi työntekijä. Työpaikalla on suositeltavaa sopia esimerkiksi siitä, missä järjestyksessä lisätyötä annetaan työntekijöille.

Ylityö

Ylityötä on se työ, jota tehdään kolmen viikon jaksossa 120 työtunnin jälkeen.

Korotettu palkka

50 % korotettu palkka:

ylityökorvaus 120 tunnin ylittävältä osalta 18 tuntia (120 -138/ 3 vk)

lisävapaapäivänä (X) tehty työ

aattokorvaukset: klo 15.00 jälkeen uudenvuodenaattona, pääsiäislauantaina, vappu-, juhannus- ja jouluaattona tehty työ. Koskee myös iltalisää klo 18 – 24.

100 % korotettu palkka

ylityökorvaus 138/3vkoa jälkeen tehty työ

viikkolepopäivänä (V) tehty työ

sunnuntaina tai muuna kirkollisena pyhänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehty työ

Huom! Työajan tasoittumisjärjestelmien osalta sovelletaan erilaisia ylityömääräyksiä. Ks. TES.

Työntekijän sairastuminen

Työsuhteen kesto ennen työkyvyttömyyttä Palkallinen jakso
1-2 kk sairasvakuutuslain mukainen karenssi 1 + 9 pv
yli 2 kk 28 pv
yli 3 v 35 pv
yli 5 v 42 pv
yli 10 v 56 pv

Vuosiloma ja vuosilomakorvaus

Työntekijät ansaitsevat vuosilomaa 2 pv/kalenterikuukausi, jos työpäiviä tai työssäolon veroisia päiviä (sairaus, lomautus ym.) on kuukaudessa vähintään 14. Kun työsuhde on kestänyt vuoden, työntekijä ansaitsee lomaa 2,5 pv/kalenterikuukausi. Työnantaja on velvollinen maksamaan ansaituilta vuosilomapäiviltä vuosilomapalkan. Palkka on saman, minkä työntekijä saisi jos hän olisi töissä.

Osa-aikatyöntekijät (kolmessa viikossa työaika 102 tuntia tai alle) ansaitsevat vuosilomaa 2 pv/kalenterikuukausi niinä kuukausina, jolloin heidän työaikansa ylittää 35 tuntia. Kun työsuhde on kestänyt vuoden, ansaitaan lomaa 2,5 pv/kalenterikuukausi. Osa-aikaisten vuosilomapalkka on lomanmääräytymisvuoden 1.4. – 31.3. aikana maksetuista palkoista 9 %. Kun työsuhde on kestänyt yhden vuoden, on lomapalkka 1.4. – 31.3. 11,5 %.

Sellaisilla työntekijöillä, jotka ovat töissä niin harvoina päivinä tai niin lyhyen ajan etteivät edellä kerrotut ansaintaehdot täyty, on oikeus saada lomakorvaus, mikäli ovat lomanmääräytymisvuoden aikana olleet työssä vähintään kuusi tuntia. Lomakorvaus on 9 % maksetuista palkoista.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada ansaittuja mutta pitämättömiä vuosilomia vastaava lomakorvaus.

Lomaltapaluuraha

Lomaltapaluuraha on 50 % loma-ajan palkasta ja se maksetaan työntekijän palattua lomalta.

Lapsen äkillinen sairastuminen (alle 10 vuotiaan)

Palkka maksetaan enintään 3 päivältä.

Työasut

Työasun tulee olla siisti ja asianmukainen. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön työaikana edellyttämänsä ns. erityisen työasun tai terveydenhuoltoasetuksen tarkoittaman työasun. Työasu on erityinen, jos työnantaja esittää siihen vaatimuksia.

Ruokatauko ja tauotus

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälleen tilaisuus aterioida työaikana, jos työpäivän pituus ylittää 6 tuntia.

Pakkotahtisessa työssä tai työssä, joka vaatii jatkuvaa paikallaan oloa, on työnantajan järjestettävä tilapäinen poistuminen tällaisesta työpisteestä. Tämä koskee myös alle 6 tunnin työvuoroja.

Ravintoetu

Ravintoedun raha-arvo on 4,08 euroa v. 2005.

Yötyömatkat

Yötyötä on työaikalain mukaan sellainen työ, jota tehdään kello 23 ja 06 välisenä aikana. Mikäli työntekijän työaika alkaa tai päättyy tuon ajanjakson aikana, eikä hän voi kulkea työmatkoja julkisilla kulkuvälineillä, omalla tai puolisonsa autolla, polkupyörällä tai muulla tavalla, on työnantajalla velvollisuus järjestää työntekijälle kuljetus.

Palkat

Työntekijöiden taulukkopalkat 1.3.2005

Työntekijät

Palkkataulukot 1.3.2005

Kuukausipalkat Tuntipalkat  
I PKL 0-2 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v. I PKL 0-2 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v.
1 1311 1340 1366 1392 1 8,25 8,43 8,59 8,75
2 1323 1350 1376 1401 2 8,32 8,49 8,65 8,81
3 1389 1418 1444 1469 3 8,74 8,92 9,08 9,24
4 1453 1481 1512 1546 4 9,14 9,31 9,51 9,72
5 1473 1502 1534 1570 5 9,26 9,45 9,65 9,87
II PKL 0-2 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v. II PKL 0-2 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v.
1 1301 1332 1357 1381 1 8,18 8,38 8,53 8,69
2 1309 1339 1365 1389 2 8,23 8,42 8,58 8,74
3 1372 1400 1425 1451 3 8,63 8,81 8,96 9,13
4 1423 1453 1485 1519 4 8,95 9,14 9,34 9,55
5 1451 1479 1511 1547 5 9,13 9,30 9,50 9,73

Työntekijöiden palkkaryhmittely

 1. Aputyöntekijä
 2. Tarjoilija, kassa, myyjä/antelija, kokki, siivooja
  (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei anniskella lainkaan tai anniskelupaikat joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, ”keskiolutravintolat”)
 3. Kerroshoitaja, annostelija, henkilöstöravintolan kokki
  (ei anniskella yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholijuomia)
 4. Tarjoilija, kokki, kylmäkkö, vahtimestari, järjestyksenvalvoja, huoltomies, puhelunvälittäjä, vastaanottoapulainen
  (anniskelupaikoissa, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia, ”A- ja B-oikeudet omaavat ravintolat tms.”),
 5. Majoitusliikkeen vastaanottovirkailija, portieeri

Osapuolet suosittelivat, että myyntisihteerille maksetaan vähintään esimiessopimuksen 3. palkkaryhmän mukaista palkkaa.

 • Katso kuntien yleinen kalleusluokitus, jos haluat tietää, mitkä kunnat kuuluvat kalleusluokkaan I ja mitkä luokkaan II.

Esimiesten ja vastaavien hoitajien taulukkopalkat 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanlaskentakauden alusta

Esimiehet ja vastaavat hoitajat

Palkkataulukot 1.3.2005

Kuukausipalkat          Tuntipalkat
PKL I 0-2v yli 2v  yli 5v yli 10 v PKL I 0-2v yli 2v yli 5v yli 10 v
1 1537 1572 1609 1646 1 9,67 9,89 10,12 10,35
2 1616 1653 1695 1734 2 10,16 10,40 10,66 10,91
3 1673 1713 1754 1794 3 10,52 10,77 11,03 11,28
4 1689 1728 1770 1811 4 10,62 10,87 11,13 11,39
5 1774 1817 1863 1909 5 11,16 11,43 11,72 12,01
6 1863 1909 1957 2004 6 11,72 12,01 12,31 12,60
PKL II 0-2v yli 2v yli 5v yli 10 v PKL II 0-2v yli 2v yli 5v yli 10 v
1 1517 1554 1591 1627 1 9,54 9,77 10,01 10,23
2 1594 1632 1671 1711 2 10,03 10,26 10,51 10,76
3 1648 1691 1729 1769 3 10,36 10,64 10,87 11,13
4 1667 1709 1750 1790 4 10,48 10,75 11,01 11,26
5 1741 1781 1822 1868 5 10,95 11,20 11,46 11,75
6 1829 1871 1914 1961 6 11,50 11,77 12,04 12,33

Esimiesten ja vastaavien hoitajien palkkaryhmittely

 1. Vuoropäälliköt
  (kahvilat, pikaruokapaikat, anniskelupaikat, joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, keskiolutravintola)
 2. Kerroshoito, siivouspäällikkö
 3. Vuoropäällikkö- ja mestari, hovimestari, vastaanottopäällikkö
  (anniskelupaikoissa, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia, ”A- ja B-oikeudet omaavat ravintolat tms.”)
 4. Kahvilan päällikkö, henkilöstöravintolan päällikkö (ei anniskelua)
 5. Keittiömestari
 6. Ravintolapäällikkö, vastaava hoitaja (anniskelu)