PAM neuvottelee alan työehtosopimukset. Työehtosopimus takaa työntekijälle työsuhteen vähimmäisehdot. Näitä ehtoja ovat muun muassa palkat, lisät, sairasajan palkka ja lomat.

Mitä useampi alan työntekijä on PAMin jäsen, sitä parempia työehtosopimuksia PAM pystyy neuvottelemaan.