Ulkomaalainen, joka aikoo tehdä ansiotyötä Suomessa, tarvitsee yleensä joko oleskeluluvan tai työntekijän oleskeluluvan. Itsenäistä elinkeinoa tai ammattia Suomessa harjoittavan täytyy hakea elinkeinonharjoittajan oleskelulupa. EU/ETA-maiden kansalaiset rekisteröivät oleskelunsa Suomessa heitä koskevien säännösten mukaisesti.

EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti Euroopan talousalueella. Vapaan liikkumisen edellytyksenä on kuitenkin omilla varoilla toimeen tuleminen. EU-maan kansalainen saa oleskella tai hakea työtä Suomessa kolmen kuukauden ajan oleskeluoikeuttaan rekisteröimättä. Unionin kansalaisen pitää voida todistaa henkilöllisyytensä voimassaolevalla passilla tai henkilöllisyystodistuksella.

Säännöistä on kuitenkin monia poikkeuksia. Uusimmat säännökset kannattaa tarkistaa Työministeriön sivuilta tai Maahanmuuttoviraston sivuilta.

(Lähde: Työministeriö: Suomeen työhön?)

Suomessa tehtävästä työstä on aina maksettava vähintään kyseisen toimialan työehtosopimuksessa sovittua palkkaa. Palvelualojen ammateista maksettavat palkat löytyvät palkkataulukoista.

Lisätietoja Suomeen työhön tulosta saat seuraavista tiedonlähteistä: