Yhteistoiminnasta yrityksissä annetulla lailla on parannettu työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa työpaikalla. Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.

Yhteistoimintalaki velvoittaa työnantajaa tiedottamaan työntekijöille yritystä koskevista tärkeimmistä asioista, lain tarkoituksena on työpaikan toiminnan ja työolosuhteiden kehittäminen. Lakia sovelletaan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 30 työntekijää tai vähintään 20 työntekijää, milloin harkinnassa on vähintään 10 työntekijän irtisanominen.

Yhteistoimintalaki sisältää neuvotteluvelvoitteen henkilöstön asemaan vaikuttavissa asioissa. Työnantajan on neuvoteltava ennen ratkaisun tekemistä toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista henkilöstön kanssa.