Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa, muuta kuin sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskevissa syrjintätilanteissa.

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään

  • ikään,
  • etniseen ja kansalliseen alkuperään,
  • kansalaisuuteen,
  • kieleen,
  • uskontoon,
  • vakaumukseen,
  • mielipiteeseen,
  • terveydentilaan,
  • vammaisuuteen sekä
  • sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä.