Työn turvallisuuteen, terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista säännellään työturvallisuuslaissa.

Lain säännöksillä on säädetty työnantajalle velvollisuus oma-aloitteisesti ja kustannuksellaan järjestää työn suorittaminen sekä työolosuhteet aina mahdollisimman turvalliseksi ja terveelliseksi. Vuoden 2003 alusta voimaan tullut uudistettu työturvallisuuslaki selventää työnantajan vastuuta ja velvoittaa työnantajan omaksumaan ns. turvallisuusjohtamisen toiminnassaan. Tämä tarkoittaa työturvallisuuden huomioimista kaikessa töiden järjestämisessä ja suunnittelussa.