Lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia työelämässä. Henkilötietolaissa ja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on yleisiä tietosuojaan liittyviä säännöksiä, joita sovelletaan sellaisenaan myös työelämässä tämän erityislain ohella.

Työelämän tietosuojalain tarkoituksena on vastata yksityiselämän suojaa koskeviin kysymyksiin nimenomaan työelämän alueella. Lakia sovelletaan kaikkiin työsuhteisiin sekä virkasuhteisiin ja niihin verrattaviin palvelussuhteisiin. Lakia sovelletaan soveltuvin osin myös työnhakijoihin ja virkaa hakeviin. Laki koskee vain työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta. Laki on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikoilla.